FRI LEVERANS FRÅN 549 kr KÖP !

Allmänna försäljningsvillkor

Denna webbplats drivs av Smyckeskrin Stockholm. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Smyckeskrin Stockholm som erbjuder den här webbplatsen, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du godkänner alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka den här webbplatsen och/eller köpa någon av våra produkter deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("villkor", "villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till och/eller finns en hyperlänk till. Dessa villkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, användare som surfar på webbplatsen, är säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa försäljnings- och användningsvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte gå in på webbplatsen eller använda de tjänster som erbjuds på den. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till i denna butik i framtiden kommer också att omfattas av dessa villkor. Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till webbplatsen efter det att eventuella ändringar har publicerats innebär det att du godkänner ändringarna.

Vår butik ligger på Wordpress. De förser oss med den e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

Artikel 1 - Villkor för användning av vår webbutik

Genom att acceptera dessa försäljnings- och användningsvillkor intygar du att du har uppnått myndighetsåldern i ditt land, din delstat eller din provins och att du har gett oss ditt samtycke till att låta minderåriga i din vård använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål, och du får inte heller bryta mot någon lag i din jurisdiktion när du använder tjänsten (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar (trojaner), virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

Varje brott mot dessa villkor kommer att leda till att dina tjänster omedelbart avslutas.

Artikel 2 - Allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka en person tillgång till tjänsterna.

Du förstår att ditt innehåll (med undantag för din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och att detta innebär (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon åtkomst till tjänsten eller kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

De rubriker som används i detta avtal är inkluderade för din bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa villkor.

Artikel 3 - informationens riktighet, fullständighet och aktualitet

Vi ansvarar inte för att informationen på denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte användas som enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer korrekta, fullständiga och aktuella informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på det innehåll som presenteras på denna webbplats gör du det på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla viss tidigare information. Sådan tidigare information är till sin natur inte aktuell och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Artikel 4 - Ändringar av tjänster och priser

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten och/eller beställningen (och varje del eller innehåll i Tjänsten) utan föregående meddelande.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för prisändringar, avbrott eller avbrytande av tjänsten och/eller beställningen.

Artikel 4.1 - Lager och tillgänglighet

Observera att på grund av stor efterfrågan och den dagliga uppdateringen av systemet kan det hända att en produkt som anges som sällsynt inte längre är tillgänglig när den läggs till i kundvagnen. Vi rekommenderar därför att du väljer en ersättningsartikel.

Artikel 5 - Produkter eller tjänster (i förekommande fall)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga enbart online på vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att din datorskärm visar färgerna korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med att erbjuda en produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller andra varor som du får eller köper kommer att motsvara dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

Artikel 6 - Korrekthet i fakturerings- och kontoinformationen

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar en beställning eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt beställnings- och kontoinformation för alla beställningar som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

Artikel 7 - Valfria verktyg

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon kontroll eller inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg i befintligt skick och i den mån de är tillgängliga, utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande. Vi har inget juridiskt ansvar som uppstår till följd av eller är relaterat till användningen av sådana valfria verktyg från tredje part.

Om du använder de valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör ta del av de villkor som gäller för sådana verktyg som erbjuds av den eller de berörda tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa villkor.

Artikel 8 - Länkar till tredje part

En del av det innehåll, de produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på den här webbplatsen kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten på dessa webbplatser och vi garanterar inte och tar inte ansvar för innehåll, webbplatser, produkter, tjänster eller andra objekt som är tillgängliga på eller från sådana webbplatser från tredje part.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador som är relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som genomförs i samband med sådana webbplatser från tredje part. Läs igenom tredje parters policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om dessa tredje parters produkter ska lämnas in till dessa tredje parter.

Artikel 9 - Användarkommentarer, förslag och andra bidrag

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (t.ex. för att delta i tävlingar), eller om du utan vår begäran skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallat "Feedback"), ger du oss rätten att när som helst och utan begränsning redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda all Feedback du skickar till oss i alla medier. Vi är inte och ska inte vara skyldiga att (1) upprätthålla sekretessen för alla kommentarer, (2) betala ersättning till någon för alla kommentarer eller (3) svara på alla kommentarer.

Vi kan, men är inte skyldiga att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot immateriella rättigheter eller dessa villkor.

Du samtycker till att skriva kommentarer som inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla olagligt, ärekränkande, ärekränkande, stötande eller obscent material och inte heller datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon tillhörande webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon som du inte är eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part när det gäller ursprunget till dina kommentarer. Du är helt ansvarig för alla kommentarer som du lägger upp och för deras riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som du publicerar eller som någon tredje part publicerar.

Artikel 10 - Personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter i vår butik gäller vår sekretesspolicy. Klicka här för att läsa vår sekretesspolicy.

Artikel 11 - Fel, oriktigheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter och utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (även efter att du har lagt din beställning).

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Inget definierat datum för uppdatering eller uppdatering i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats ska användas som grund för att dra slutsatsen att informationen i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Artikel 12 - Förbjudna användningsområden

Utöver de förbud som anges i Villkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll (a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmuntra till eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning, (d) för att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller tredje parts immateriella rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etniskt ursprung, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder, (f) lämna in falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas för att äventyra funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon associerad, oberoende eller internetwebbplats, (h) samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för att skicka skräppost, phish, kapa, avpressa information, surfa, utforska eller skanna webben (eller någon annan resurs), (j) för obscena eller omoraliska syften, eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsåtgärder i vår tjänst, på någon annan webbplats eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot de förbjudna användningsområdena.

Artikel 13 - Friskrivning av garantier och begränsning av ansvar

Vi lämnar ingen garanti eller utfästelse om att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan avbryta Tjänsten för obestämd tid eller avbryta Tjänsten när som helst, utan föregående meddelande till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via Tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) i befintligt skick och i befintligt skick för din användning utan någon form av representation, garanti eller villkor, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Under inga omständigheter ska Smyckeskrin Stockholm, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffskadestånd, särskilda skador eller följdskador av något slag, inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst, intäkter, besparingar, data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det sker i kontrakt, skadeståndsskyldighet (även vårdslöshet), i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon tjänst eller produkt från Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om du har blivit informerad om möjligheten att sådana anspråk kan uppstå. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

Artikel 14 - Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Smyckeskrin Stockholm, vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa Användarvillkor eller de dokument som det hänvisas till i dessa, eller att du bryter mot någon lag eller mot en tredje parts rättigheter.

Artikel 15 - Uppdelningsbarhet

I händelse av att någon bestämmelse i dessa försäljnings- och användningsvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå tillämpas i den utsträckning som lagen tillåter, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa försäljnings- och användningsvillkor, utan att detta påverkar giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser.

Artikel 16 - Uppsägning

De skyldigheter och ansvar som parterna har åtagit sig före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa villkor för försäljning och användning gäller tills de sägs upp. Du kan när som helst säga upp dessa villkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi efter eget gottfinnande fastställer att du inte har lyckats, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa försäljnings- och användningsvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela dig, och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

Artikel 17 - Hela avtalet

Om vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska det inte innebära att vi avstår från att utöva eller tillämpa denna rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor eller andra policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, och ersätter all tidigare och samtidig kommunikation, förslag och avtal, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av villkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa villkor ska inte tolkas till nackdel för den skrivande parten.

Artikel 18 - Tillämplig lag

Dessa villkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska regleras av och tolkas i enlighet med Paris, Frankrike.

Artikel 19 - Ändringar av villkoren för försäljning och användning

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av villkoren för försäljning och användning på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om det finns några ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats efter det att ändringar av dessa försäljnings- och användningsvillkor har publicerats, innebär det att du godkänner dessa ändringar.

Artikel 20 - Kontaktuppgifter

Frågor om villkoren för försäljning och användning ska skickas till oss på ko******@cx*********.com.

Artikel 21 - Klagomål och leveranser

1. Paket som markerats som levererade men inte mottagna: I många fall är det möjligt att återfå ett felaktigt levererat paket. Här är de rekommendationer som vi kan ge dig för att hjälpa dig att hitta din försändelse:

Ha ditt spårningsnummer redo.
Kontakta det transportföretag eller den postoperatör som ansvarar för din försändelse och informera dem om situationen.

2. Om du har oturen att få ett paket levererat men inte fått det kan det bero på följande orsaker:

* Paketet togs emot av misstag av en annan person på grund av att avsändaren har angett en felaktig eller oläslig adress.
* Din granne eller familjemedlem har tagit emot paketet åt dig och glömt att informera dig.
* Ibland kan ett paket som inte har mottagits markeras som levererat redan innan det anländer.
* Paketet lämnades i närheten av ditt hem (affär, kiosk, postkontor, reläpunkt).
* Tekniskt fel i transportföretagets spårningssystem.
* Om transportörens sökning inte har gett något resultat kommer ditt paket att förklaras förlorat. I det här fallet kan du förbereda en anmälan om ett paket som inte levererats för att få tillbaka dina pengar. Det kan ta mellan 2 och 4 veckor att behandla ditt anspråk, beroende på vilket bolag som är det.

3. För att få ersättning från transportföretaget måste du lämna in ett formellt krav. Kontakta logistikleverantörens kundtjänst. När leveransföretaget har analyserat ditt ärende och bedömt hur mycket paketet har gått förlorat, får du information om deras beslut. Om detta beror på transportörens fel återbetalar vi din beställning. Om leveransen misslyckas på grund av kunden, till exempel om fel leveransadress har angetts, får kunden ingen återbetalning.

4. Avslag på paketet
4.1. Återbetalningar
Om du vägrar att leverera efter ett återkallande kommer returkostnaderna att betalas av dig och dras automatiskt av från din återbetalning, även om de ursprungliga fraktkostnaderna erbjöds. Återbetalningen träder i kraft efter att varan har tagits emot i handlarens lager och efter att dess allmänna skick har kontrollerats. Om paketet vägras, om transportören inte kan returnera paketet till oss eller om du inte kan bevisa att paketet har returnerats: en avgift på 25 % av produktpriset kommer att dras av från din återbetalning. Om du vägrar är det din skyldighet att meddela oss returens spårningsnummer, vi har inte automatiskt tillgång till det.

4.2 Återbetalning av moms: Tull- och momsavgifter återbetalas inte om paketet dras tillbaka eller vägras.

5. Defekt eller skadad förpackning

5.1. Felet måste finnas på produkten, inte på förpackningen. Felet måste äventyra produktens kvalitet, eller så får användningen av produkten inte betraktas som ett fall för återkallelse.

5.2. Om expertutlåtandet bekräftar att det är fråga om ett tillverkningsfel, får handlaren enligt bestämmelserna ge företräde åt reparation eller byte av produkten även om du begär återbetalning. Om handlaren inte kan göra något av de två första stegen återbetalar han ditt köp. Om du begär återbetalning har handlaren rätt att behandla din begäran som ett återkallande och returen debiteras kunden.

6. Rabatt om produkten visar tecken på användning. Om du ångrar dig förbehåller vi oss rätten att avräkna en del av återbetalningen i proportion till skadan.

7. Du har 45 dagar på dig att meddela oss att du inte har fått din beställning.

8. Förfarande för adressändring om kunden meddelar fel adress. Om du efter att ha gjort din beställning inser att det finns ett fel i leveransadressen, vänligen informera oss inom 24 timmar efter att beställningen har gjorts. Om detta förfarande inte följs kan det hända att vi inte kan ändra leveransadressen. En felaktig leveransadress kan förhindra leverans eller leda till att leveransen sker på en annan plats än den önskade. Vi är inte ansvariga i detta fall.

Gratis Leverans

Från 549 kr köp

Nöjd eller pengarna tillbaka

14 dagars ångerrätt

100% Säker Betalning

PayPal / Visa / MasterCard